Mentos Now mints

  • Naročnik: Tobačna grosist d.o.o. – Mentos
  • Leto: 2014

Zasnova kampanje za predstavitev novih bonbonov Mentos Now mints.

Elementi:

- medijsko načrtovanje in zakup za TV kampanjo,

- sinhronizacija TV oglasa v slovenščino,

- Facebook nagradna igra,

- oblikovanje in produkcija promocijskih elementov: plakat, polični označevalci.