Ora kampanja Sama doma

  • Naročnik: Radenska d.d. Radenci
  • Leto: 2015

Kreativna zasnova in izvedba nove kampanje za Oro. Promocijski elementi: spletno oglaševanje, televizijsko oglaševanje, veleplakati, trgovinske izpostavitve, radijsko oglaševanje, promocijski materiali.