VOLKSWAGEN ČISTA MOČ

  • Naročnik: PORSCHE SLOVENIJA D.O.O
  • Leto: 2018

IZZIV
Število ljudi na svetu se je v zadnjih 60 letih potrojilo. Izrazito se je povečala potrošnja energije, zaradi česar postajamo resno breme za planet in s tem grožnja sami sebi. Kaj pa, če bi iz potrošnikov energije postali tudi ustvarjalci energije?

IDEJA
Volkswagen kot generalni sponzor Ljubljanskega maratona predstavi potencialno rešitev, ki energijo teka pretvarja v električno energijo. Volkswagen razvije e-stezo, na kateri tekač med tekom ne porablja električne energije, temveč jo ustvarja in shranjuje v akumulatorje za kasnejšo uporabo. Razvili smo tudi energijski spletni kalkulator, kjer so lahko tekači preverili koliko elektrike se skriva v energiji njihovega teka in koliko električne energije bi lahko med pripravami na maraton in med samim maratonom ustvarili s svojo energijo teka.

IZVEDBA
Pri izdelavi e-steze, ki med tekom generira električno energijo, smo k sodelovanju povabili različne strokovnjake s področij energetske učinkovitosti, elektro inženirstva, strojništva in teka. Celoten razvoj e-steze smo v obliki video vsebin in podrobnejših načrtov ter izračunov objavili na čistamoč.si. Med pripravami na Volkswagen 23. Ljubljanski maraton so tekači ustvarjali električno energijo na e-stezah in jo shranjevali. Zatem smo posneli TV oglas, ki je bil posnet izključno na električno energijo, ki so jo ustvarili tekači. Na samem Maratonu je bilo prisotnih okoli 20.000 tekačev. Sešteli smo potencialno električno energijo, ki bi jo proizvedli vsi tekači na maratonu in jo usmerili v dober namen. Za toliko kilometrov, kolikor bi skupna električna energija tekačev poganjala avtomobil, so Rdeči noski v uporabo prejeli Volkswagen e-Golf za obiskovanje otrok v bolnišnicah.    

REZULTATI

  • Dosegli smo 72 % ciljnih skupin. (Vir: Podatki Agencije 101, november 2018)
  • TV oglas je imel na spletu 105.000 ogledov, v 65 % so gledalci obiskali spletno stran s podrobnejšo predstavitvijo projekta. (Vir: Facebook in Google analitika, november 2018)
  • Na e-stezah je elektriko ustvarjalo 1,173 tekačev. (Vir: Podatki Agencije 101, november 2018)
  • Energija vseh tekačev na Volkswagen 23. Ljubljanskem maratonu je, preračunana v elektriko, zadostovala za 43,159 kilometrov. V uporabo so ga prejeli Rdeči noski. (Vir: Znanstveno-raziskovalni Institut Jožef Stefan, november 2018)
  • Dosegli smo 32 neplačanih medijskih objav (TV, tisk in splet), 98 % objav je bilo pozitivno naravnanih. (Vir: Kliping, november 2018)

Nagrade:
SEMPL - GOLDEN SEMPLER v kategoriji »best technology aproach«