Elektroservisi

  • Naročnik: Elektroservisi d.d.
  • Leto: 2010

Ob spremembi imena podjetja smo prenovili celostno grafično podobo in oblikovali CGP priročnik s 73 aplikacijami. Zasnovali smo tudi komunikacijsko strategijo za komuniciranje spremembe imena podjetja različnim deležnikom.

Sorodne reference