Copy Center

  • Naročnik: Copy Center
  • Leto: 2010

Prenovili smo celostno grafično podobo podjetja in poskrbeli za vse potrebne prilagoditve na verigo sedmih poslovalnic. Oblikovali smo tudi CGP priročnik.