Ovoj Ora

  • Naročnik: Radenska d.d. Radenci
  • Leto: 2014

Za posebno pakiranje Ore 3 + 1 gratis smo oblikovali atraktivno in moderno ovijalno folijo.