Združitev EGP in ECE

  • Naročnik: ECE d.o.o.
  • Leto: 2015

Ob združitvi podjetij Elektro Gorenjska Prodaja in Elektro Celje Energija v podjetje ECE d.o.o., smo pripravili animiran TV oglas, s komunikacijo o združitvi.